image

Ústí změn

Aktuality

Příjem návrhů občanů do 4. ročníku participativního rozpočtu města Ústí nad Labem byl spuštěn 3. dubna a bude otevřen do půlnoci 8. května 2023.

Pokud víte o místech na pozemcích nebo v budovách ve vlastnictví města, která by si zasloužila oživit či upravit, pojďte zkusit navrhnout změnu k lepšímu a aktivně se zapojit do rozhodování o části financí z rozpočtu města. Na Vaše nápady je vyčleněna částka 1,8 miliónů korun.

Obvod Město vyhradilo navíc částku 400 000 Kč pro projekty ze svého obvodu.

 

Předkládat návrhy lze elektronicky i písemně

Písemnou formou, prostřednictvím formuláře, který je možné stáhnout/vytisknout zde.
Vyplněný formulář vč. příloh je možné podat osobně na podatelně Magistrátu města Ústí nad Labem v uzavřené obálce označené nápisem „Ústí změn“ s uvedením adresy:
Magistrát města Ústí nad Labem,
Velká Hradební 8,
401 00 
nebo zaslat poštou s dodržením stejných náležitostí.

Elektronickou formou, a to buď zasláním vyplněného formuláře vč. příloh na email: ustizmen@mag-ul.cz, datovou schránkou vt8bhx2 nebo jeho vyplněním zde:

PŘIHLÁSIT NÁVRH ONLINE