Mapový portál Ústí nad Labem

Aktuality

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  <a href='/mapovy-portal/aktuality.html?page=2'>&gt;&gt;&gt;

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021

07.10.2021 Mezi veřejné mapové aplikace byla přidána mapová aplikace Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021. Mapová aplikace obsahuje volební okrsky a volební místnosti, po zadání adresy (ulice + číslo popisné) ukáže volební místnost, která zadané adrese přísluší.
 

Územně analytické podklady 2020

31.08.2021 Mezi veřejné mapové aplikace byla přidána a kompletně doplněna mapová aplikace Územně analytické podklady 2020 (5. úplná aktualizace). Mapová aplikace ÚAP 2016 (4. úplná aktualizace) byla ponechána a nadále bude plně funkční. Do sekce Územně analytické podklady byly, ve formátu pdf, pro ÚAP 2020 přidány doplňující informační mapy a kartogramy (př. Vodní režim, Imisní znečištění a další).
 

Obce v okresu Ústí nad Labem

01.03.2021 Mezi veřejné mapové aplikace byla přidána mapová aplikace Obce v okresu Ústí nad Labem. Mapová aplikace zobrazuje, na podkladě Ortofoto 2020, hranice obcí spadajících pod správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem. Použitá data ©ČÚZK RÚIAN.
 

Mapa pomoci

01.09.2020 Mezi veřejné mapové aplikace byla přidána mapová aplikace Mapa pomoci. Mapová aplikace byla vytvořena za účelem rychlejšího přehledu o sociálních a jim podobných službách poskytovaných na území města.
 

Tipy na výlety

18.02.2019 Do mapové aplikace Turistické zajímavosti v Ústí nad Labem a okolí bylo přidáno nové téma - Tipy na výlety. Tipy na výlety navrhlo oddělení GIS na základě vlastního průzkumu území, doporučení místních obyvatel a nejrůznějších propagačních materiálů. Jedná se především o turisticky atraktivní místa ve městech i otevřené krajině, která jsou zajímavá z kulturního, historického či přírodního hlediska. Jednotlivá místa jsou vždy doplněna o krátký popis, fotografie, GPS, případně webové stránky.
 

Nová funkcionalita Zobrazit souřadnice

26.11.2018 Ve většině veřejných mapových aplikací města byl zpřístupněn nový nástroj - Zobrazit souřadnice. Pomocí nástroje se lze přiblížit v mapě na zadané souřadnice. Do nástroje lze vkládat souřadnice S-JTSK (národní souřadnicový systém) a WGS84 (GPS, Google mapy, ...) v několika formátech. Např. pro vložení souřadnic, které lze získat z Google map, zvolte možnost WGS84 SS.ssss, zadejte souřadnici X (např. 50.660201) a Y (např. 14.037074) a zvolte Zobrazit. Mapa se přesune do místa, kde sídlí Magistrát města Ústí nad Labem. Tímto způsobem je možné podle známých souřadnic najít zájmové místo v mapové aplikaci města a zjistit např. jeho využití z pohledu územního plánu. Identické místo pak lze prozkoumat i na dalších mapových portálech jako jsou Mapy.cz nebo Google mapy. Nástroj najdete v levé horní části mapové aplikace.
 

Tisk dynamické legendy

26.11.2018 Ve většině veřejných mapových aplikací města byl zpřístupněn nový nástroj - Dynamická legenda. Pomocí tohoto nástroje je možné doplňkově vygenerovat legendu pouze pro mapové prvky, které jsou aktuálně zobrazené v mapovém okně. Legendu pak lze připojit k výtisku samotné mapy. Tisk dynamické legendy je součástí nástroje Tisk - ikona tiskárny v nástrojové liště. Kompletní legendu pro celou mapovou vrstvu (bez ohledu na aktuální výřez mapového okna) lze stáhnout z aplikace Metadata a legendy pomocí tlačítka Vyhledat legendu.
 

Inovace webu a aplikací oddělení GIS - nový Mapový portál

01.11.2018

Webové stránky oddělení GIS, odkud lze spuštět mapové aplikace pro veřejnost a kde jsou umístěné další informace související s mapami a geografickým informačním systémem (GIS) města, prošly několika inovacemi:

 • Web oddělení GIS se přesouvá z podstránek Odboru investic a územního plánování do samostatné sekce s novým názvem Mapový portál.
 • Mapový portál nyní naleznete na snadněji zapamatovatelné URL adrese www.usti-nad-labem.cz/cz/mapovy-portal/. Na mapový portál se lze rovněž dostat z hlavní stránky webu města kliknutím na dlaždici Mapový portál.
 • Jednotlivé podstránky Mapového portálu jsou nyní dostupné z menu na levé straně webu. Podívejte se na obrázek srovnání ZDE.
 • Úplnou novinkou je podstránka Webové aplikace, odkud lze spustit nový přehledný rozcestník územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro celé ORP Ústí nad Labem a přehledovou aplikaci legend a informací o datech použitých v mapových aplikacích (aplikace Metadata a legendy). Webové a mapové aplikace jsou vzájemně propojeny. Územně plánovací podklad nebo dokumentaci lze zobrazit v mapě pomocí tlačítka Veřejná mapa. Informace o datech nebo mapovou legendu lze zobrazit přímo pro konkrétní mapovou aplikaci procházením aplikace Metadata a legendy nebo přímo z prostředí mapové aplikace.
 • Portál ÚAP (územně analytických podkladů), který byl dostupný na samostatné stránce (https://mapy.usti-nad-labem.cz/uap/) se přesouvá pod Mapový portál a je dostupný z menu na levé straně webu.
 • Všechny mapové aplikace lze nyní spouštět také přes QR kódy. QR kód konkrétní mapové aplikace lze zobrazit kliknutím na symbol QR kódu pod obrázkem na stránce aplikací.
 • Přepracováno bylo vyhledávání v mapových aplikacích. Nyní lze jednoduše vyhledávat parcely, katastrální území, obce, adresy a ulice v jednom textovém poli. Nástroj vyhledávání bude dynamicky našeptávat dostupné výsledky. Výsledek vyhledávání adresy lze rovnou zobrazit také v Google mapách.
 • Portál ÚAP (územně analytických podkladů), který byl dostupný na samostatné stránce (https://mapy.usti-nad-labem.cz/uap/) se přesouvá pod Mapový portál a je dostupný z menu na levé straně webu.
 • Kresba parcel a informace dostupné po kliknutí na parcelu jsou nyní aktualizovány každý den.
 • Kopírování URL adresy pro WMS prohlížecí služby města, které jsou k dispozici na stránce WMS služby, je nyní zjednodušeno. Stačí kliknout na tlačítko Kopírovat URL.
 • Web oddělení GIS, resp. Mapový portál prošel také několika designovými vylepšeními.

Doufáme, že novinky přispějí k lepší orientaci v mapách města i všech souvisejících informacích a agendách.

 

Historické mapy

01.11.2018 Mapová aplikace Historické mapy v ORP Ústí nad Labem je převedena do nového modernějšího prostředí. Již není nutné instalovat plugin Adobe Flash Player, aplikace běží i na mobilních telefonech a lépe se ovládá. Aplikace nabízí 2 synchronizovaná mapová okna, do každého lze přidat jiný mapový podklad a vzájemně je překrývat. Snadno tak lze pozorovat vývoj vybrané lokality v různých časových obdobích (dle zvoleného mapového podkladu). Aplikace obsahuje mapové podklady za posledních 170 let - od Císařských otisků z roku 1842 po aktuální leteckou mapu z roku 2018.
 

Dopravní omezení při půlmaratonu

12.09.2018 Oddělení GIS připravilo interaktivní webovou mapu dopravní situace při ústeckém půlmaratonu. Webová mapa nabízí občanům i návštěvníkům města ucelený pohled na dopravní omezení při konání sobotního běžeckého závodu RunCzech. Mapa barevně rozlišuje oblasti a ulice dle času omezení. Po kliknutí na uzavírku či omezenou oblast v mapě se zobrazí další podrobnosti o situaci. V mapě jsou vyznačeny a popsány také možnosti vjezdu a výjezdu z omezených oblastí. Mapa byla vytvořena na podkladu elektronické brožury dopravních informací dostupné na webu pořadatele závodu www.runczech.com a je její dynamickou alternativou.
Tisková zpráva ZDE.