Pozvánka na 17.RM

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

P o ř a d   j e d n á n í

 

17. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,

které se bude konat dne 22. července 2004 od 9,00 hodin

v zasedací síni  Rady města na MmÚ, III. poschodí

 


 

I. Hlavní zprávy:

 

1. Integrované povolení pro zařízení „Provoz EPITETRA ve Spolku pro chemickou a 

    hutní výrobu, a.s.“ - tento materiál si vezměte z  16.RM dne 8.7.2004

    Předkládá: Ing. Michaela Horáčková, vedoucí OŽP

 

2. Výsledek hodnocení nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Údržba  

    (opravy střešních konstrukcí) objektů ve správě OMOS MmÚ

    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

 

3. Výsledek hodnocení nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Revize,

    opravy a montáže zařízení objektů  ve správě OMOS MmÚ“

    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

 

4. Rozpočtové opatření odboru MOS - oblast školství, organizace č. 1901

    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

 

5. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu u 

    příspěvkové organizace ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 8 - org. č. 2030

    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

 

 

II. Různé:

 

 

 

 

                                                                      Mgr. Petr Gandalovič

                                                                            primátor města