image

Podpora výměny kotlů ve městě Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem – tzv. Kotlíkové půjčky

  • Celková výše dotace – návratné finanční výpomoci: 4 847 710 Kč
  • Z toho výše dotace pro Cíl 2: 4 790 500 Kč
  • Doba realizace projektu: 13.1.2020 – 28.2.2023

Cílem  1 projektu je zajištění předfinancování nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla splňující podmínky 117. výzvy OPŽP „Kotlíkové dotace“ v Ústeckém kraji formou návratné finanční výpomoci poskytnuté občanům města Ústí nad Labem. Projekt přispěje ke snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečisťujících látek.

Tyto finanční prostředky město musí vrátit SFŽP nebo využít na pokrytí vlastních zdrojů v rámci realizace projektů Cíl 2, které budou podány do dotačních programů Operačního programu Životní prostředí.