image

Umíme si pomoci s první pomocí?

Realizace projektu „Umíme si pomoci s první pomocí?„

Projekt zdravotních záchranářů  SZŠ a VZŠ Palachova ul. Ústí nad Labem byl finančně podpořen ve 2. kole Dotačního programu Projektu Zdravé město  Ústí nad Labem pro rok 2006 . Jeho realizace je součástí  významné kampaně „Dny bez úrazů“.

Studenti oboru zdravotnický záchranář Vyšší zdrav. školy svým preventivním programem pokrývají  jako cílovou skupinu  nejmladších dětí z MŠ, přes žáky ZŠ, až po středoškoláky.

Praktický nácvik první pomoci, včetně animačních pomůcek podle nejnovějších ustanovení je přizpůsoben věku účastníků a jejich schopnostem.

Během instruktáže jednotlivé kategorie i soutěží k tématu. V období do konce června 2006 bude instruovánoasi 800 dětí z cílové skupiny  - nejmladší generace v Ústí nad Labem.

Program: červen 2006
              MŠ Větrná                                         zdrav. záchranáři VZŠ
              26. ZŠ Severní Terasa                      zdrav. záchranáři VZŠ
              ZŠ speciální Pod Parkem                  zdrav. záchranáři VZŠ
                                                                        Integrovaný záchranný systém
                                                                       /soukromá akademie Trivis s.r.o./
              ZŠ Předlice                                        zdrav. záchranáři VZŠ

Žáci ze ZŠ speciální Pod Parkem , studenti oboru zdravotnický záchranář  VZŠ Palachova a studenti připravující se pro činnost v integrovaných záchranných systémech na soukromé akademii Trivis s.r.o., předvedli  nácvik  evakuace školy/ včetně movitého majetku/a poskytnutí první pomoci při simulovaných zraněních dětí ZŠ speciální, včetně reálné péče o děti s handicapem. Realizátoři před zahájením akce neznali rozsah nutné pomoci dětem,který naplánovali pedagogové ZŠ speciální.

Akce proběhla za ohromného zájmu a aktivní účasti dětí, v krásném prostředí parku před školou, při slunečném počasí.

Studenti VZŠ Palachova ul. Realizují projekt „Umíme si pomoci s první pomocí“ ve svém volném čase.

K jejich pracovním pomůckám patří i „holčičí a klučičí“ postavičky medvídků, které slouží při práci s dětmi MŠ. Medvídci jsou simulovanými pacienty s možností ukázat dětem i uložení jednotlivých tělních orgánů a jejich ošetření v případě úrazu. Figuríny medvídků i trička s logem úspěšného projektu a nezbytný zdravotnický materiál, byly zakoupeny z prostředků poskytnutých z Dotačního programu PZM a MA21u uvolněných z rozpočtu města Ústí nad Labem.

Všechny akce jsou součástí kampaně Dnů bez úrazů a probíhají  v rámci  aktivit „ Plánu zdraví a kvality života pro rok 2006 „, projektu Zdravé město Ústí nad Labem.