image

TOP květinové Ústí

 

Zdravé město Ústí nad Labem vyhlašuje pro milovníky květin čtvrtý ročník soutěže, která se těšila v předchozích letech velké účasti. Smyslem soutěže je podpořit a ocenit pěstitelské snahy, chuť zvelebovat městská obydlí zelení a krásnými květy.

Stačí si svůj rozkvetlý balkón, terasu, lodžii nebo předzahrádku vyfotit a poslat. Vítězové budou odměněni dárkovými poukazy a věcnými cenami.

 

 

Pořadatel akce:            Partner akce:                Partner FB soutěže:                                   

                                                          

                               

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Kdo soutěž vyhlašuje?
Vyhlašovatelem je statutární město Ústí nad Labem v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21. Soutěž probíhá pod záštitou náměstka primátora města Ústí nad Labem Mgr. Tomáše Vlacha.  

Pro koho je soutěž určena?
Soutěž je určena všem občanům žijícím na území statutárního města Ústí nad Labem, ať už trvale, přechodně nebo v nájmu. Soutěžící musí být osoba, která se stará o svůj balkón, lodžii, terasu nebo předzahrádku, kde pěstuje kvetoucí rostliny a keře. Podmínkou je, že květinová výzdoba musí být viditelná z veřejné komunikace (např. silnice, chodníku, mezibloku apod.) a není skryta v soukromí (např. uvnitř bytu nebo za domem v zahradě). Do soutěže se nebudou přijímat fotografie velkých zahrad, parků a fotografie obsahující rozeznatelné osoby. 

Jaký je harmonogram soutěže?

 • 1. 5. - 31. 8. 2022 příjem soutěžních fotografií do jednotlivých kategorií
 • 1. polovina září 2022 facebooková soutěž a vyhlášení výsledků celé soutěže

Podrobnosti o spuštění FB soutěže a vyhlášení výsledků celé soutěže budou upřesněny a zveřejněny zde.

Jak se do soutěže přihlásit?
Přihlásit se můžete zasláním e-mailu na adresu info.stredisko@mag-ul.cz s předmětem „TOP květinové Ústí 2022“. Připojte dvě soutěžní fotografie, z nichž na jedné bude zřetelná květinová výzdoba vašeho balkónu, lodžie, terasy či předzahrádky z veřejně dostupné komunikace a na druhé bude detail květinové výzdoby. Jeden soutěžící se může přihlásit do obou kategorií.

Dále uveďte:

 • jméno a příjmení soutěžícího
 • soutěžní kategorii, do které se hlásíte (vyberte pouze jednu):
  1. kategorie: balkón, lodžie, terasa (v bytové jednotce a rodinném domě)
  2. kategorie: předzahrádka (u panelového a činžovního domu, rodinného domu, chaty a chalupy, restaurace, kavárny apod.)
 • adresa soutěžního místa (musí být na území města Ústí nad Labem)
 • kontaktní údaje – telefon a e-mail

Jak proběhne vyhodnocení a jaké budou ceny?

Hodnotící komise bude posuzovat zejména:

 • originalitu a efektivnost úprav
 • zkrášlení veřejného prostoru
 • celkový vzhled prostoru

Celkem bude vybráno 7 vítězů, kteří se mohou těšit na:

Kategorie BALKÓN, LODŽIE, TERASA

 • 1. místo: dárková poukázka hypermarketu Globus Trmice v hodnotě 1 500 Kč a věcná cena
 • 2. místo: dárková poukázka hypermarketu Globus Trmice v hodnotě 1 000 Kč a věcná cena
 • 3. místo: dárková poukázka hypermarketu Globus Trmice v hodnotě 500 Kč a věcná cena

Kategorie PŘEDZAHRÁDKA

 • 1. místo: dárková poukázka hypermarketu Globus Trmice v hodnotě 1 500 Kč a věcná cena
 • 2. místo: dárková poukázka hypermarketu Globus Trmice v hodnotě 1 000 Kč a věcná cena
 • 3. místo: dárková poukázka hypermarketu Globus Trmice v hodnotě 500 Kč a věcná cena

Facebooková soutěž:

 • Výherce obdrží sadu tematických knih a dárkovou poukázku od Knihy Dobrovský.

Výherci budou předem kontaktováni.

Klauzule o akceptování podmínek a souhlasu se zveřejněním

Účastník prohlašuje, že se seznámil s pravidly soutěže a akceptuje je. Dále, že zaslané údaje jsou pravdivé, má výhradní vztah k vyfotografovanému místu a daná květinová výzdoba je výlučně výsledkem jeho snažení. Odesláním přihlášky do soutěže účastník dává souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce. Osobní údaje budou použity pouze v rozsahu nutném pro průběh a vyhodnocení soutěže. Pořadatel i partneři soutěže mohou zveřejnit jména výherců a soutěžní fotografie pro účely medializace soutěže (web, FB, tiskoviny pořadatele i partnera apod.). Osobní údaje budou po ukončení soutěže smazány a trvale odstraněny.

Pořadatel soutěže bude zpracovávat osobní údaje soutěžícího pro potřeby konání a vyhodnocení soutěže a to v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Další informace jsou uvedeny v informačním memorandu dostupném na: https://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/sprava-mesta/povinne-zverejnovane-informace/

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit. Změna programu vyhrazena.

Ke stažení: