Dotační program

Vyhlášení 15. kola Dotačního programu projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem pro období 2019/2020

Podávání žádostí bylo ukončeno. Během září a října budou došlé žádosti projednány v Komisi pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21 a v Radě města Ústí nad Labem.