image

Kotlíkové půjčky

Statutární město Ústí nad Labem se zapojilo do výzvy č. 1/2019 vyhlášené SFŽP. V rámci které získá finanční prostředky na poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci tzv. Kotlíkové půjčky (dále jen Kotlíkové půjčky) vlastníkům rodinných domů či bytových jednotek za účelem předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva v rámci 4. výzvy kotlíkových dotací vyhlášené Ústeckým krajem.

Dokumenty ke stažení

Kontaktní osoba

  • Bc. Alexandra Kotvasová
    Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
    Oddělení strategického rozvoje
    Tel. 475 271 697
    E-mail: alexandra.kotvasova@mag-ul.cz