image

Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem

  • Celkové náklady projektu: 32 093 779,- Kč
  • Dotace: 21 323 089,90 Kč
  • Doba realizace projektu: 1. 2. 2019 – 31. 12. 2021

Cílem projektu je modernizace systému na plně digitální s obousměrnou bezdrátovou (radiovou) infrastrukturu s digitálním přenosem, jeho rozšíření, aktualizace a rozšíření digitálního povodňového plánu na celé území SO ORP Ústí nad Labem.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.