image

Začíná hlasování o návrzích participativního rozpočtu

08.02.2019
Hlasování o návrzích, které občané přihlásili do participativního rozpočtu města začne v pondělí 11. února. Své hlasy mohou lidé posílat do 28. února 2019.

 

Hlasování bude probíhat pomocí elektronického formuláře zde.

Přihlášeno bylo 23 návrhů, hodnocením prošlo 21 z nich.

Nejvyšší podíl návrhů je evidován v souvislosti s renovací či vybudováním dětských hřišť, veřejných parků a městského mobiliáře. Mezi návrhy se objevují i požadavky na vybudování nových parkovacích míst, opravy veřejných komunikací, výsadby zeleně či návrhy zaměřené na oživení veřejného prostoru např. vybudováním grilovacích míst, vyhlídkových míst nebo oživením zdí malbou. Všechny projektové záměry byly předkládány v odhadované částce do 350 tis. korun. Nejméně nákladný byl například návrh s odhadovanými náklady 20 tis. korun.

Dva projektové návrhy byly z hodnocení vyřazeny pro nesplnění podmínek výzvy. Oba předkladatelé o tomto rozhodnutí byli vyrozuměni a bylo jim poskytnuto vysvětlení, proč jejich návrhy musely být vyřazeny, což akceptovali.

Začíná hlasování o návrzích participativního rozpočtu