image

Svoz odpadů pro první pololetí je připraven

04.01.2018
Město má připraven kalendář svozu odpadů pro 1. pololetí roku 2018. Týká se objemného odpadu, nebezpečného odpadu i odpadu ze zeleně.

 

„Odvoz a likvidace odpadů ve městě jsou zajištěny několika způsoby, tak aby je mohli využít všichni občané. Zakládání černých skládek je úplně zbytečné a ve svém důsledku se může viníkům prodražit,“ připomněl náměstek primátorky Pavel Dufek.

Svážení objemného odpadu začne 26. února v Božtěšicích – Strážkách. Na Střekově se začne svážet od 28. března. Na Severní Terase od 26. dubna a v obvodě Neštěmice od 21. května. Odkládat lze vysloužilé předměty z domácností (např. vyřazený nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny), které nelze pro jejich rozměry odkládat do sběrných nádob na komunální odpad. Odpady je možné ke sběrným nádobám odkládat pouze den před termínem svozu. Svoz začíná vždy v 6 hodin ráno v uvedený den. Mezi objemný odpadnepatří pneumatiky, stavební odpad, konstrukční prvky bytu nebo domu (např. sanitární předměty aj.), odpad ze zeleně a použitá elektrozařízení (např. ledničky, mrazničky, pračky, sporáky, televizory a monitory).

Od 2. dubna do poloviny května je naplánován odvoz vaků s odpady ze zeleně. Vaky připravené k odvozu musí být přistaveny na místě přístupném svozové technice (u vozovky).

Svoz nebezpečného odpadu bude v jednotlivých obvodech probíhat od 3. dubna do 15. května. Nebezpečný odpad nelze ukládat na stanovištích, ale je třeba ho předat osobně osádce svozového vozidla.

Mimo termíny svozu mohou občané města odvézt své odpady do sběrných dvorů ve Všebořicích a Krásném Březně.

Bližší podrobnosti a termíny svozu jsou zde.

Svoz odpadů pro první pololetí je připraven