image

Na další sportovní akce a volnočasové aktivity město vynaloží 4,365 mil. korun

01.03.2019
Rozděleny byly dotace za 2,30 mil. korun na akce mimořádného významu v oblasti sportu, 1,312 mil. na akce sportovního kalendáře, 500 tis. korun na volnočasovou činnost dětí a 253 tisíc akce volnočasového kalendáře.

 

Přijato bylo 16 žádostí a rada podpoří například tradiční „Grand Prix Ústí nad Labem v atletice 2019“ (Athletic Club Ústí nad Labem) částkou 200.000 Kč nebo 50. Mezinárodní taneční festival 2019 částkou 300.000 Kč. Významnou podpořenou akcí bude i RunTour Ústí nad Labem 2019 s podporou města 250.000 Kč, UL-LET 2019 a mnoho dalších.

Ze sportovního kalendáře byly podpořeny například BASTA CHEER CUP Ústí n. L, Offroad cup Babiny, Běžíme pro Paměť národa v Ústí nad Labem, Hudy cup-dětské lezecké závody, Olympijský trojboj a mnoho dalších. Žádostí bylo celkem 47.

Na celoroční volnočasovou činnost dětí město přispělo například Junáku – český skaut, YMCE Ústí nad Labem, Pionýrské skupině Dravci.

O dotacích přesahujících částku 50.000 Kč bude rozhodovat zastupitelstvo města. Kompletní seznam podpořených je k dispozici https://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/seznamy-zprav/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-23.html

 

Na další sportovní akce a volnočasové aktivity město vynaloží 4,365 mil. korun