Žádost o povolení kanalizace, vodovodu

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí - 4. patro
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
Úřední hodiny:

pondělí: 8:00 – 11:00 13:00 – 17:00
úterý: 8:00 – 11:00 13:00 – 15:00
středa: 8:00 – 11:00 13:00 – 17:00
čtvrtek: 8:00 – 11:00 13:00 – 15:00
pátek: 8:00 – 11:00

Co k tomu potřebujete:

Písemná žádost na formuláři dle vyhlášky č. 432/2001 Sb. - Název akce, Jméno a adresa žadatele, Jméno a adresa investora, Místo akce (obec, ulice, k.ú., p.p.č.)
Přílohy uvedeny na formuláři (rozsah je stanoven formulářem)

Formuláře:

Formulář lze stáhnout v sekci Formuláře ke stažení OŽP
příloha č. 8 žádost o stavební povolení
příloha č. 12 žádost o kolaudační souhlas
příloha č. 13 oznámení užívání stavby

Související informace:

Žádost podat na podatelně MmÚ - 2. patro