Ochrana ovzduší - zádost o vydání závazného stanoviska k provozu stacionárního zdroje

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí - 5. patro
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
Úřední hodiny:

pondělí: 8:00 – 11:00 13:00 – 17:00
úterý: 8:00 – 11:00 13:00 – 15:00
středa: 8:00 – 11:00 13:00 – 17:00
čtvrtek: 8:00 – 11:00 13:00 – 15:00
pátek: 8:00 – 11:00

Co k tomu potřebujete:

Písemná žádost viz Formuláře - Název akce, Jméno a adresa žadatele, Jméno a adresa investora, Místo akce (obec, ulice, k.ú., p.p.č.), Typ stacionátního zdroje, Technické parametry zdroje
Projektová dokumentace

Formuláře:

Formulář lze stáhnout v sekci Formuláře ke stažení OŽP