image

Dotace v oblasti sportu a volnočasových aktivit

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor kultury, sportu a sociálních služeb
Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem
Úřední hodiny:

Úřední hodiny pro styk s veřejností od 12. 10. 2020

Pondělí   8:00–11:00   14:00–16:00
Středa     8:00–11:00   14:00–16:00

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

Úřední hodiny magistrátu v prosinci 2020:
23. 12.    8:00–11:00
31. 12.    zavřeno

Oblast SPORTU - dotační kategorie: „Preferované sporty“; „Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)“; „Mimořádné žádosti o dotace“
Pavlína Veselá, kancelář č. 248
Tel.: 475 271 576
e-mail: pavlina.vesela@mag-ul.cz

Oblast SPORTU - dotační kategorie: „Akce sportovního kalendáře“; „Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem“; „Mimořádné sportovní výkony“ a „Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců“
Bc. Gabriela Krčilová, kancelář č. 249
Tel.: 475 271 688
e-mail: gabriela.krcilova@mag-ul.cz

Oblast VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT – dotační kategorie: „Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let“; „Akce volnočasového kalendáře“; „Akce zdravotně postižených osob“
Bc. Gabriela Krčilová, kancelář č. 249
Tel.: 475 271 688
e-mail: gabriela.krcilova@mag-ul.cz

Termín podání:

Žádosti lze podat pouze při vyhlášené dotační výzvě. Mimo tuto výzvu se žádosti nepřijímají. Výzva je vždy zveřejněna na webových stránkách www.usti-nad-labem.cz nebo v jednotlivých dotačních programech.

Co k tomu potřebujete:

Vyplněný formulář pro poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v požadovaném dotačním programu, včetně všech požadovaných příloh, které jsou na formuláři uvedeny.

Způsob podání: Poštou na adresu Statutárního města Ústí nad Labem nebo osobně do podatelny Statutárního města Ústí nad Labem či datovou schránkou v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem.

Formuláře:

Dle jednotlivých kategorií dotačního programu vč. formuláře na vyúčtování a změnového formuláře jsou k dispozici na webových stránkách Statutárního města Ústí nad Labem www.usti-nad-labem.cz nebo na Odboru kultury, sportu a sociálních služeb - Formuláře ke stažení OKSS (SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 2018 a 2019).

Plné znění popisu situace:

Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2020 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem

Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2020 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem

Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2019 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem

Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2019 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem