image

Dotace v oblasti sportu a volnočasových aktivit

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor školství, kultury a sportu
Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem
Úřední hodiny:

Ve čtvrtek 23. prosince bude podatelna v provozu pouze do 12.00. V pátek 31. prosince bude magistrát zcela uzavřen. V ostatní dny budou pracoviště magistrátu pro veřejnost v provozu, ovšem za dodržení aktuálních proticovidových opatření.

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

Oblast SPORTU - dotační kategorie: „“; „Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)“; „Mimořádné žádosti o dotace“; „Akce sportovního kalendáře“
Pavlína Veselá, kancelář č. 248
Tel.: 475 271 576
e-mail: pavlina.vesela@mag-ul.cz

 

Oblast SPORTU - dotační kategorie: „ „Tradiční kolektivní a individuální sporty“; „Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem“; „Mimořádné sportovní výkony“ a „Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců“
Bc. Gabriela Krčilová, kancelář č. 249
Tel.: 475 271 688
e-mail: gabriela.krcilova@mag-ul.cz

 

Oblast VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT – dotační kategorie: „Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let“; „Akce volnočasového kalendáře“; „Akce zdravotně postižených osob“
Bc. Gabriela Krčilová, kancelář č. 249
Tel.: 475 271 688
e-mail: gabriela.krcilova@mag-ul.cz

Termín podání:

Žádosti lze podat pouze při vyhlášené dotační výzvě. Mimo tuto výzvu se žádosti nepřijímají. Výzva je vždy zveřejněna na webových stránkách www.usti-nad-labem.cz nebo v jednotlivých dotačních programech.

Co k tomu potřebujete:

Vyplněný online formulář pro poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v požadovaném dotačním programu, včetně všech požadovaných příloh, které jsou ve formuláři uvedeny.

Žádosti o dotace v oblasti sportu a volnočasových aktivit se podávají v elektronické podobě, která je dostupná na webových stánkách města Ústí nad Labem www.usti-nad-labem.cz (Občan – formuláře – OŠKS – Sport – 2021)

Vyplněnou elektronickou žádost následně žadatel prostřednictvím webového rozhraní odešle. Na uvedenou elektronickou adresu obdrží potvrzující email. Přílohou tohoto emailu je PDF soubor, který žadatel vytiskne a opatří podpisem oprávněné osoby a případně razítkem. Následně žádost doručí ve lhůtě pro podání žádosti do podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem (osobně, poštou, datovou schránkou v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem.).

Formuláře:

Dle jednotlivých kategorií dotačního programu vč. formuláře na vyúčtování a změnového formuláře jsou k dispozici na webových stránkách Statutárního města Ústí nad Labem www.usti-nad-labem.cz nebo na Odboru školství, kultury a sportu - Formuláře ke stažení OŠKS.

Plné znění popisu situace:

Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2021 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem
Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU 2021

Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2021 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem