image

Veřejné osvětlení do pronájmu?

10.05.2004

   Město vyhlásí soutěž na provozovatele veřejného osvětlení v Ústí nad Labem. Rozhodla o tom Rada města.

   Veřejné osvětlení vyžaduje v současné době rozsáhlé opravy. Peníze je možné uvolnit buď z rozpočtu města, nebo najít finančně silného strategického partnera, který by si celý systém pronajal a investoval do něj přes 100 miliónů korun.