Evakuace

16.01.2004

Evakuace

Evakuace je organizované přemístění osob, zvířat nebo materiálu z ohrožených míst s cílem předejít ztrátám na životech a hmotných prostředcích. Součástí evakuace je zabezpečení přechodného pobytu osob a nouzové zásobování.


Co dělat v případě, že bude nařízena evakuace

 • vždy dbát pokynů k evakuaci
 • dodržovat stanovené zásady pro opuštění bytu, vzít si evakuační zavazadlo, dostavit se na určené místo


Evakuační zavazadlo

 • je osobní zavazadlo evakuované osoby, váha zavazadla by neměla překročit 25kg (u dětí 10 kg), při evakuaci vlastním dopravním prostředkem není váha zavazadla omezena

Obsah evakuačního zavazadla:

 • základní trvanlivé potraviny (konzervy, zabalený chléb ...)
 • pitná voda
 • jídelní miska, příbor, láhev na vodu, nůž, šití apod.
 • toaletní a hygienické potřeby
 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a jiná cenná dokumentace, kniha, hračka pro děti
 • náhradní prádlo, obuv, pláštěnka
 • léky
 • přenosné rádio s rezervními bateriemi, svítilna
 • spací pytel nebo přikrývka


Zásady pro opuštění bytu v případě evakuace

 • uhaste otevřený oheň v topidlech
 • vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček)
 • uzavřete přívod vody a plynu
 • ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt
 • nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou
 • kočky a psy vezměte s sebou v uzavřených schránkách
 • exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před odchodem potravou a vodou
 • vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené místo