image

Odbor sociálně-právní ochrany dětí

Činnost odboru

  • komplexní zajišťování a zabezpečení odborných a specializovaných agend na úseku péče o děti a rodinu v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
  • dodržování Standardů sociálně-právní ochrany dětí
  • projednávání a rozhodování přestupků na úseku sociálně právní ochrany dětí
  • pro registrovaná zdravotnická zařízení a ordinace praktických lékařů je zabezpečována distribuce tiskopisů na léčivé přípravky obsahující omamné látky a zajišťován výkon specializovaných agend v oblasti zdravotnictví
  • účastní se připomínkového řízení k novým právním předpisům a navrhuje jejich změnu, doplnění
  • zpracovává návrh rozpočtu a navrhuje rozdělení účelově vázaných dotací
  • komplexně zajišťuje agendu náhradní rodinné péče – uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

Nadřízený správní úřad:

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel: + 420 475 657 111
e-mail: urad@kr-ustecky.cz
odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje, vedoucí odboru p. Ing. Petra Lafková

Nadřízené ministerstvo:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
tel: + 420 221 921 111
e-mail: posta@mpsv.cz

Další informace:

Na území okresu Ústí nad Labem jsou 3 pověřené obecní úřady II.stupně (Libouchec,Velké Březno a Ústí nad Labem) a 1 pověřená obec III.stupně (Magistrát města Ústí nad Labem)  ten se člení na 4 městské obvody (město,Severní Terasa, Neštěmice, Střekov). Úřady městských obvodů (dále jen ÚMO) mají kompetence stanovené obecně závaznou vyhláškou - Statutem. Odbor je metodicky řídí  a je odvolacím a kontrolním orgánem ÚMO:

Šťastná Ivana, Ing.

vedoucí odboru sociálně-právní ochrany dětí
Č. dveří: 526
Jméno Pozice č. dveří Telefon
Budková Lenka asistent/referent 527 +420475271722
Elšíková Dagmar rozpočtář 527 +420475271721

Oddělení náhradní rodinné péče

Tůmová Petra, Mgr. vedoucí oddělení náhradní rodinné péče 424 +420475271730
Dvořáková Eva, Bc., DiS. sociální pracovník 416 +420475271768
Jiskrová Lada, Mgr. sociální pracovník 421 +420475271713
Koubová Ivana, DiS. sociální pracovník 423 +420475271714
Sandmanová Jana, Dis. sociální pracovník 422 +420475271389
Sytařová Gabriela, Mgr. sociální pracovník 414 +420475271388
Šumová Andrea, Bc. sociální pracovník 418 +420475271387
Utišilová Kateřina, Bc. sociální pracovník 415 +420475271282
Veselá Pavlína referent 425 +420475271524

Oddělení péče o děti a rodinu

Černá Pavla, Mgr., DiS. vedoucí oddělení péče o děti a rodinu 501 +420475271734
Altmanová Andrea, Mgr. sociální pracovník 519 +420475271715
Balšánková Jitka, Bc. sociální pracovník 506 +420475271736
Boťa Aleš, Mgr. sociální pracovník 512 +420475271790
Danišová Markéta, Mgr. sociální pracovník 523 +420475271729
Dobešová Andrea, DiS. sociální pracovník 518 +420475271794
Hyhlanová Ludmila, Bc. sociální pracovník 511 +420475271728
Illešová Jitka, Bc. sociální pracovník 521 +420475271783
Kernerová Sabina, Mgr. sociální pracovník 520 +420475271731
Křivánková Olga, Mgr. sociální pracovník 508 +420475271719
Křížová Dana, Bc. sociální pracovník 510 +420475271810
Kukla Matěj, Bc. sociální pracovník 509 +420475271726
Machková Monika referent 502 +420475271733
Malinovská Monika referrent 500 +420475271784
Mitscherlingová Věra, Mgr. sociální pracovník 504 +420475271735
Ocásková Lucie, Bc., DiS. sociální pracovník 517 +420475271386
Pokorná Daniela, Mgr., DiS. sociální pracovník 522 +420475271727
Tautermanová Blanka, Bc. sociální pracovník 517 +420475271716
Vlková Alena, Bc. sociální pracovník 503 +420475271725
Vukadinovičová Suzana, Mgr. sociální pracovník 507 +420475271718
Wagner Kateřina, Bc. sociální pracovník 418 +420475271281
Zelenka Tomáš, Bc. sociální pracovník 516 +420475271717

Oddělení sociální prevence

Bejčková Blanka, Mgr. vedoucí oddělení sociální prevence 619A +420475271390
Čepelková Iva, Mgr. kurátor pro děti a mládež 617 +420475271312
Dembická Veronika, Mgr., DiS. kurátor pro děti a mládež 609 +420475271781
Dlouhá Alena, Bc. kurátor pro děti a mládež 618 +420475271301
Hamalčíková Lucie, Mgr. kurátor pro děti a mládež 615 +420475271313
Chalupová Pavla, Bc. kurátor pro děti a mládež 612 +420475271310
Janovcová Radka, Mgr. kurátor pro děti a mládež 615 +420475271314
Martincová Ivana, Bc. kurátor pro děti a mládež 613 +420475271311
Pšeničková Martina, Bc. kurátor pro děti a mládež 616 +420475271316
Savková Gabriela, Bc. kurátor pro děti a mládež 610 +420475271315
Váňová Monika, Bc. kurátor pro děti a mládež 615 +420475271279