Cykloportál Ústí nad Labem

Povinná výbava kola

Povinná výbava aneb co všechno musíte mít na kole 

"Povinná výbava kola - jak být viděn"

Podmínkou pro užití kola v provozu na pozemních komunikacích je podle zákona č.56/2001 Sb. ve znění vyhlášky Ministerstva dopravy č. 341/2002, ve znění pozdějších předpisů jeho vybavení: 

  • Dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku; jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžkovým nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou.
  • Jasně znějícím zvonkem nebo obdobným zařízením (toto ustanovení se nevztahuje na jízdní kolo užité v provozu na pozemních komunikacích účastníkem sportovní akce).
  • Za nesnížené viditelnosti: Přední odrazkou bílé barvy, Zadní odrazkou červené barvy, Odrazkami oranžové barvy na šlapadlech a v paprscích kol (tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály obdobných vlastností; mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty).
    Za snížené viditelnosti: Odrazkami uvedenými výše, světlometem svítícím dopředu bílým světlem, svítilnou svítící dozadu stálým nebo přerušovaným světlem červené barvy.

Cyklista mladší 18 let je povinen užít při jízdě přilbu schváleného typu.