image

Dny evropského dědictví 2020

Informace o proběhlém ročníku

12. 9. – 20. 9. 2020

Logo Dny evropského kulturního dědictví

Jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Každoročně otevírají nejširší veřejnosti co nejvíce zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií a knihoven, technických památek a dalších prostor. Mnohé z nich jsou jinak návštěvníkům zcela nepřístupné.

Historicky první "Dny otevřených dveří památek" se konaly již v roce 1984 z podnětu Francie. Jejich základní myšlenkou bylo umožnit široké veřejnosti návštěvu nejrůznějších památek, zejména těch, které jsou jinak běžně nepřístupné. Na 2. evropské konferenci ministrů odpovědných za architektonické dědictví, která se konala v roce 1985 ve Španělsku, francouzský ministr kultury navrhl, aby Rada Evropy dala této iniciativě záštitu s mezinárodní působností. Od roku 1991, kdy byly DED poprvé představeny evropské veřejnosti, roste jejich význam nejen z hlediska počtu účastnících se zemí, ale i stále se zvyšujícímu počtu návštěvníků.

V České republice se nezpřístupňují pouze historické památky, které jsou oficiálně prohlášeny kulturními památkami, jako jsou známé hrady, paláce a katedrály, ale otevírají se i desítky dveří soukromých a veřejných budov, které nebývají přístupny veřejnosti vůbec nebo pouze příležitostně a částečně. V České republice se DED konají pravidelně od roku 1991 v první polovině měsíce září. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s jedním z členských měst pořádá národní zahájení. Město Ústí nad Labem se do akce zapojuje od roku 1996.

 

Dny evropského dědictví 2020 v Ústí nad LabemLogo Dny evropského kulturního dědictví Ústí nad Labem

 

V Ústí nad Labem se Dny evropského dědictví konají již po pětadvacáté. Ústečané a návštěvníci města si tak opět mohou v termínu od 12. do 20. 9. 2020 prohlédnout 25 památek, z nichž některé nejsou běžně veřejnosti přístupné.

Také letos se otevřou brány mnoha významných kostelů, palácových vil, technických památek, muzeí a dalších zajímavých budov.

Na řadě míst bude pro návštěvníky rovněž připraven zajímavý doprovodný program. Návštěvníci se tak mohou těšit na nejrůznější koncerty,  komentované prohlídky objektů a další zajímavé akce.

 

A také v letošním roce bude Dny evropského dědictví doprovázet soutěž o ceny! Sbírejte razítka do turistického pasu a budete zařazeni do slosování o zajímavé ceny. Pozorně čtěte pravidla soutěže.

O co hrajeme:

1. - 3. cena      hodnotný balíček z kolekce Slavných lokáních značek a regionálních produktů

4. - 10. cena    dárkový balíček propagačních předmětů města

 

Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ústí nad Labem Mgr. Tomáše Vlacha.

Ke stažení:

Aktuálně:

Palácová vila C. F. Wolfruma (Český rozhlas Sever)
Z důvodu mimořádného opatření nebude možné v uvedených dnech (19. - 20. 9. 2020) navštívit interiér palácové vily. Připraveny budou komentované prohlídky zahrady s výkladem o historii vily a virtuální prohlídky každou celou hodinu.

Ústecké podzemí - Muzeum civilní obrany
Areál Ústeckého podzemí bude v uvedené dny (12. - 13. 9. a 19. - 20. 9. 2020) zcela uzavřen.

Chrám apoštola Pavla
Koncert klasické hudby dne 12. 9. 2020 je zcela zrušen.

Severočeské divadlo
Budova divadla bude v uvedený den (20. 9. 2020) uzavřena.

Kontaktní osoby:

Bc. Tereza Fajfrová - Odd. cestovního ruchu
tereza.fajfrova@mag-ul.cz; tel. 475 271 514 
Bc. Tereza Limburská - Odd. cestovního ruchu
tereza.limburska@mag-ul.cz; tel. 475 271 661

 

 

Kostel Nanebevzetí Panny MarieWolfrumova vilaČeskoslovenské opevnění, bunkr