image

Zrušené vyhlášky

Strana: <a href='/cz/uredni-portal/sprava-mesta/vyhlasky-mesta/zrusene-vyhlasky.html?page=6'>&lt;&lt;&lt; [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  <a href='/cz/uredni-portal/sprava-mesta/vyhlasky-mesta/zrusene-vyhlasky.html?page=8'>&gt;&gt;&gt;

č. 75/2001 (vyvěšena 15.6.2001, účinná 1.7.2001)

Kterou se mění a doplňuje OZV č 72/01 a 93/00 o poplatku za odpad a OZV č. 51/98 o nakládání s komunálním odpadem na území města Ústí n. L.
(zrušena OZV č. 83/01)
 

č. 10/2004 (vyvěšena 29.12.2004, účinná 13.1.2005)

O závazných částech 4. změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem pro území "OK-1 Podhůří, p.p.č. 251/4 a 251/12, k.ú. Habrovice"
(zrušena OZV 3/2012)
 

č. 80/2002 (vyvěšena 22.2.2002, účinná 22.2.2002)

Statut města Ústí nad Labem
(ruší OZV 41/96; ruší se OZV č. 3/05)
 

č. 11/2004 (vyvěšena 29.12.2004, účinná 13.1.2005)

O závazných částech regulačního plánu pro území "Skorotice - Pod Školou"
(zrušena OZV 3/2012)
 

č. 81/2001 (vyvěšena 12.11.2001, účinná 27.11.2001)

k zajišťování udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti
(Zrušena Ústavním soudem 14.3.07)
 

č. 82/2001 (vyvěšena 21.12.2001, účinná 1.1.2002)

která stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města Ústí nad Labem
(ruší vyhláška č. 1/2007 k 1.7.2007)
 

č. 83/2001 (vyvěšena 20.12.2001, účinná 1.1.2002)

o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálního odpadu
(ruší OZV č. 63/00, 72/01 a 75/01; mění se OZV 91/03, 5/2006; zrušila OZV č. 4/2007)
 

č. 86/2002

ZM nepředloženo
 

č. 87/2002 (vyvěšena 21.6.2002, účinná 6.7.2002)

Kterou se mění a doplňuje OZV č. 39/95 ve znění vyhlášky č. 54/98 o Fondu rozvoje bydlení
(ruší OZV č. 3/2004)
 

č. 88/2002

ZM nepředloženo
 

č. 89/2002 (vyvěšena 20.9.2002, účinná 5.10.2002)

O některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a k ochraně občanů před hlukem
(ruší OZV 1/2004 dne 11.3.2004)
 

č. 90/2002 (vyvěšena 25.10.2002, účinná 25.10.2002)

Kterou se mění a doplňuje OZV č. 39/95 ve znění OZV č. 54/98 a 87/02 o FRB
(ruší OZV č. 3/2004)
 

č. 91/2002 (vyvěšena 20.12.2002, účinná 1.1.2003)

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně Přílohy č. 2 v předloženém znění, kterou se mění a doplňuje OZV 83/91
(mění se OZV č. 6/2003 a 4/2004; zrušila OZV č. 4/2007)
 

č. 1/2003 (vyvěšena 28.3.2003, účinná 12.4.2003)

Kterou se mění a doplňuje OZV č. 49/1997 o místních poplatcích
(ruší OZV č. 8/2003)