image

č. 8/2005 (vyvěšena 7.10.2005, účinná 22.10.2005)


STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

 

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005, o zrušení obecně závazných vyhlášek č. 3/1991 a č. 11/1992

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem se na svém zasedání dne 29.9.2005 usnesením č. 479/05 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, usneslo na vydání této obecně závazné vyhlášky.

 

čl. 1
Zrušovací ustanovení

Zrušují se tyto obecně závazné vyhlášky:
1. č. 3/1991, o udržování čistoty, vzhledu a péče o zeleň ve městě Ústí n.L.
2. č. 11/1992, o jednotné evidenci technického vybavení statutárního města Ústí nad Labem a o Digitální technické mapě města Ústí nad Labem

 

čl. 2
Závěrečná ustanovení

1. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

 

 

 

     Mgr. Jan Kubata  v.r.                                                      Mgr. Petr Gandalovič v.r.
     náměstek primátora                                                             primátor města