image

č. 37/1994 (vyvěšena 14.10.1994, účinná 1.11.1994)

Kterou se stanoví maximální cena za výkon přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla

Město Ústí nad Labem


Obecně závazná vyhláškač. 37/1994
kterou se stanoví maximální cena za výkon přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla

Rada města Ústí nad Labem se usnesla dne 13.10.1994 vydat podle § 4a, odst. 1, písm. a) zák. č. 135/1994 Sb., který se mění a doplňuje zák. č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, a mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, výměru MF ČR č. 01/1994 části I., písm. b) pol. č. 7, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami a v souladu s ust. § 24, odst. 1, a § 45, písm. j) zák. č. 367/1990 Sb. o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku

Čl. 1

  1. Maximální cenu za výkon přiložení a odstranění technického prostředku tzv. “botičky” k zabránění odjezdu vozidla ve výši 300,- Kč
  2. Stanovená cena je cenou maximální ve smyslu § 5 zák. č. 526/1990 Sb. o cenách
  3. Maximální cena platí pro všechny provozovatele na území města Ústí nad Labem

Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 11. 1994

Ing. Lukáš Mašín,v.r.,
primátor města Ústí nad Labem
Ing. Jiří Bavor,v.r.,
náměstek primátora