image

ZŠ Vinařská zajišťuje důležitou péči

09.11.2020
Město Ústí nad Labem zajistilo pro rodiče vybraných profesí provoz Základní školy Vinařská. Hejtman kraje nově rozšířil seznam profesí i o zaměstnance územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností

 

Usnesením Vlády ČR byl významně rozšířen okruh zákonných zástupců dětí, kteří mají na péči nárok. Jedná se o zákonné zástupce, kteří jsou:

- zaměstnanci bezpečnostních sborů,

- zaměstnanci obecní policie,

- zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

- zaměstnanci Finanční správy České republiky,

- příslušníky ozbrojených sil,

- zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

- pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

- pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,

- zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

- zaměstnanci zařízení školního stravování,

- zaměstnanci České pošty, s.p.,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti žáky určené školy nebo školského zařízení.

Od 9. listopadu rozšířil hejtman Ústeckého kraje tento seznam o zaměstnance územních samosprávných celků podílejících se na výkonu správních činností (městských úřadů nebo magistrátů obcí s rozšířenou působností).

ZŠ Vinařská zajišťuje důležitou péči