image

Zdevastované objekty ve Sklářské čeká demolice

24.08.2022
Z důvodu hrozícího zřícení půjdou k zemi dva objekty v ulici Sklářská. Předpokládané náklady demolice jsou téměř 4 000 000 Kč.

 

Radní schválili rozpočtové opatření OMOSRI a FO ve výši 4 000 000 Kč. Finance převedly do oddělení přípravy a realizace investic do položky Na případné demolice. Odbor územního plánování a stavebního řádu vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění stavby objektu v ul. Sklářská č. p. 1615/24 na pozemku p. č. 342 a stavby rodinného domu ul. Sklářská č. p. 2188/26 na pozemku p. č. 341. Odstranění stavby mělo být provedeno do 31. 3. 2022.

S ohledem na skutečnost, že vlastníci objektů nařízené demolice neprovedli, OÚPSŘ, jako příslušný správní exekuční orgán, nechal zpracovat projektové dokumentace bouracích prací, výkazy výměr a rozpočty, které byly následně předány právnímu odboru magistrátu k provedení výběrového řízení na zhotovitele bouracích prací obou objektů v ul. Sklářská.

V návaznosti na výše uvedené je nutné zajistit finanční prostředky na realizaci demoličních prací a dalších s tím souvisejících činností. Předpokládané náklady jsou 4 000 000 Kč. Na základě výběru zhotovitele vydá OÚPSŘ v souladu se správním řádem exekuční příkaz k provedení exekuce, a to odstranění obou havarijních objektů, které hrozí zřícením. Následně bude předáno staveniště zhotoviteli a zahájeny demoliční práce.

Předpokládané náklady:

  • zhotovitel – 3 490 000 Kč + rezerva,
  • technický dozor stavebníka a autorský dozor – 170 000 Kč.
Zdevastované objekty ve Sklářské čeká demolice