image

Zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2019

17.12.2018
S vyrovnaným rozpočtem bude hospodařit Ústí nad Labem v roce 2019. Návrh podpořilo 23 zastupitelů, sedm bylo proti a šest se zdrželo.

 

Schválení rozpočtu provázela obsáhlá diskuse zastupitelů i občanů. Zastupitelstvo nakonec odmítlo tři protinávrhy a schválen bez úprav byl předložený materiál.

„Jsem velmi rád, že se rozpočet podařilo schválit ještě před koncem roku. Je to nejdůležitější materiál, který zastupitelstvo projednává. Umožní nám plynulé fungování města bez komplikací s rozpočtovým provizoriem,“ poznamenal primátor Petr Nedvědický.

Rozpočet je konstruován jako vyrovnaný s tím, že všechny rozpočtované výdaje jsou pokryty vlastními zdroji. Počítá s celkovými příjmy 1,866 mld. korun. Výdaje města budou v příštím roce vyšší, schváleno bylo 2,052 mld. korun. Rozdíl je pokryt nevyčerpanými vlastními zdroji vytvořenými v letošním roce. Splátky úvěrů představují 102 mil. Kč.

Investiční část výdajového rozpočtu přesahuje 400 milionů korun. V neinvestiční části výdajového rozpočtu má být 1,649 mld. Kč, dotace pro městské obvody by měla činit 137,1 mil. Kč.

Rozpočet zabezpečuje další snižování úvěrů a dlouhodobých závazků města. Rozpočet bude předložen ke schválení zastupitelstvu města 17. prosince.

 

Zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2019