image

Zastupitelé rozhodnou o koupi bývalého rektorátu UJEP

18.06.2018
Koupi bývalého rektorátu Univerzity J.E. Purkyně v Hoření ulici doporučila zastupitelům rada města. Objekt by pomohl řešit nedostatek míst v domovech pro seniory.

 

Primátorka Věra Nechybová jednala s rektorem UJEP Martinem Balejem, který potvrdil, že areál je ve zbytném majetku univerzity a zájem města o tuto nemovitost velmi vítá. Kupní cena 61 mil. Kč je stanovena znaleckým posudkem. Dosavadní kapacity seniorských domů jsou zcela nedostačující a město považuje toto řešení za důležité.

Vhodným využitím objektu by mohlo být vybudování domova pro seniorynapříklad jako je domov pro seniory v Orlické na Severní Terase. V budově je 120 pokojů s přibližně 200 lůžky a jsou tu i další prostory jako klubovny, sály nebo tělocvičny a také velkokapacitní kuhyně. Součástí areálu je i parkoviště a rozlehlá zahrada a další pozemky.

Domovy seniorů zřizované městem Ústí nad Labem evidují na 3 000 žádostí o umístění, kterým nemohou vyhovět. Vedení města se proto snaží hledat možnosti ke zvýšení kapacity těchto zařízení.

Zastupitelstvo města se bude návrhem na odkoupení areálu zabývat ve středu 20. června.

 

Zastupitelé rozhodnou o koupi bývalého rektorátu UJEP