image

Zadání nového územního plánu jednohlasně schváleno

21.06.2022
Zastupitelé na svém 30. zasedání schválili hlasy všech přítomných zadání nového územního plánu města Ústí nad Labem. Jde o klíčový dokument potřebný k dalšímu rozvoji.

 

O pořízení nového územního plánu bylo rozhodnuto již v roce 2015. Jen čtyři roky poté, co ten současný vešel v platnost. A aby se historie neopakovala, muselo se zpracovat kvalitní zadání plánu nového.

Proč to tak dlouho trvalo?

Pro dobré zadání je potřeba město dobře znát a budoucímu zpracovateli předat relevantní podklady pro samotné zpracování v podobě analýz občanské vybavenosti, problémových míst v dopravní infrastruktuře, demografickou studii a další.

A co tedy očekávat od nového územního plánu?

Město bude rozděleno do lokalit, které spojují podobné vlastnosti a v kterých bude jasně definováno, co je možné budovat. Například v obytné lokalitě sloužící pro individuální bydlení je žádoucí definovat parky, veřejná prostranství, služby, administrativu a podobně. Naopak v průmyslových oblastech bude možné umístit lehkou výrobu, skladovací plochy, služby, administrativu atd. Cílem nového územního plánu bude i najít nové využití pro lokality, které jsou dlouhodobě zanedbané a ztratily svůj původní účel. Místa, která jsou z pohledu utváření obrazu města klíčová, budou chráněny regulačními prvky. Jde například o samotné centrum města. Územní plán by měl přinést nové dopravní řešení, které bude komplexní se společnými vazbami silniční, železniční i lodní dopravy. Bude se muset zabývat i vazbou na nově plánovanou zastávku vysokorychlostní trati, která může přinést do města nový impuls k rozvoji. Nový územní plán bude pracovat s přírodními hodnotami, které ve městě máme – řeku Labe, Bílinu, Miladu a další, a má za cíl tyto lokality uživatelsky zpříjemnit. Nový územní plán bude řešit i míru zástavby, cílem má být nerozpínání města do krajiny, ale využití proluk, aby město bylo kompaktní a nevyvolávalo budoucí náklady na jeho obsluhu.

Nyní je potřeba vybrat vhodného zpracovatele nového územního plánu, který zvládne přijmout a zapracovat všechny požadavky, jež z návrhu plánu vychází.

Zadání nového územního plánu jednohlasně schváleno