image

Vzpomínkové setkání u pomníku TGM

06.03.2018
Památce Tomáše Garrigua Masaryka, který se narodil 7. března 1850, bylo věnováno vzpomínkové setkání u jeho pomníku na Střekově.

 

Mezi přítomnými byli představitelé vedení města, zastupitelé, zástupci politických stran, obvodu Střekov a dalších institucí.

Primátorka Věra Nechybová v projevu zdůraznila přínos TGM ke vzniku samostatné republiky a jeho vysoký mravní kredit: „Stal se nepřehlédnutelnou autoritou v boji za prosazování morálních a demokratických principů a hodnot. Vnímáme jej jako zakladatele samostatného státu a prvního Československého prezidenta, který se v neklidné střední Evropě zasadil za to, že republika proslula dodržováním demokracie,“ uvedla primátorka.

Na závěr zazněla státní hymna a byly položeny kytice k pomníku.

Vzpomínkové setkání u pomníku TGM