image

Vybudování zimní haly pro beach volejbal

18.09.2018
Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky s názvem Vybudování zimní haly pro beach volejbal. Hodnota plnění je 3.3 mil. korun.

 

Vypracovány a zajištěny budou v I. etapě vstupní podklady, průzkumy pro zpracování projektové dokumentace a schvalovací a povolovací řízení. Návrh samotného technického řešení nafukovací haly. Dále pak dokumentace pro provádění stavby, inženýrské činnosti.

V další etapě autorský dozor a do 18. 10. 2019 realizace samotné nafukovací přetlakové haly k zakrytí 3 hracích ploch na beach volejbalových kurtech v Ústí nad Labem.

 

Vybudování zimní haly pro beach volejbal