image

Ulice Nová bude nově dvoupruhová

04.06.2021
Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky s názvem Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa. Jejím cílem je vybudování nového místa pro přecházení, doplnění veřejného osvětlení a změna na dvoupruhovou komunikaci.

 

Předpokládaná hodnota plnění je 5 500 000 korun bez DPH. Předmětem zakázky je vybudování místa pro přecházení a přechodu pro chodce přes ulici Novou na Střekově, s tím související úpravu vodorovného dopravního značení a organizace dopravy v části ulice Nová a v přiléhajících křižovatkách, dále je součástí doplnění veřejného osvětlení na místě pro přecházení a přechodu pro chodce. Ulice Nová bude změněna na dvoupruhovou komunikaci. Střední pruh bude využit pro zřízení odbočovacích pruhů v křižovatkách, pro zřízení ochranných ostrůvků a ve zbývající části bude plocha vyplněna dopravním stínem. Důvodem je nutnost úpravy obou přechodů u školy i u krematoria, u kterých není možné vedení přes dva jízdní pruhy v stejném směru. Současně budou upraveny obě křižovatky ulic Kamenná x Nová, na kterých bude zlepšen rozhled při vyjíždění z vedlejší ulice. V souvislosti se zřízením místa pro přecházení u školy bude přemístěna autobusová zastávka ve směru do centra a budou doplněny chodníky tak, aby byla vytvořena bezbariérová trasa. Předpokládaný termín zahájení je 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo, dokončení bude do 24 týdnů od předání staveniště.

Následně bude pokračovat třetí fáze výstavby, která bude akceptovat požadavky cyklistů.

Ulice Nová bude nově dvoupruhová