image

Udělení státního vyznamenání doktorce Věře Hladíkové

03.10.2019
Doktorka Věra Hladíková obdržela státní vyznamenání od ministra vnitra Jana Hamáčka. Vyznamenána byla za dlouhodobou práci pro Archiv města Ústí nad Labem.

 

Doktorka Hladíková převzala vyznamenání od zástupců archivní správy ministerstva vnitra v úterý 1. října. Zařadila se tak mezi nejvýznamnější archiváře republiky.

PhDr. Věra Hladíková je významnou archivářkou, regionální historičkou a pedagožkou.

Po absolutoriu Filosofické fakulty UK v Praze (obor archivnictví, pomocné vědy historické – dějiny) začala pracovat jako samostatná odborná archivářka a zástupkyně ředitele ve Státním okresním archivu Ústí nad Labem, který se po územně správní reformě stal Archivem města Ústí nad Labem.

Věra Hladíková většinou zpracovávala novodobé písemnosti – zejména archivy obcí nebo měst. Širokou badatelskou veřejností v ČR i zahraničí (především Německo a Rakousko) jsou oceňovány její genealogické rešerše.

Na Ústavu humanitních studií (později FF) UJEP přednášela pomocné vědy historické a vedla několik bakalářských či diplomových prací.

Zaměřuje se na dějiny obcí ústeckého okresu, lokální správu, heraldiku i dějiny židovského osídlení. Z nedávné doby (2018) je oceňován její přínos při realizaci Stolpersteinů (tj. kamenů upomínajících na oběti holocaustu) ve městě Chabařovice.

Vedle autorství a spoluautorství níže uvedených publikací napsala PhDr. Věra Hladíková desítky historických a historicko-popularizačních článků týkajících se regionu severních Čech. Za pozornost dále stojí např. spoluautorství edice písemností k problematice českoněmeckých vztahů Intolerance (1998) nebo podrobná studie k restitucím majetku ústecké židovské rodiny Picků (2000).

Věra Hladíková

Předávání státního vyznamenání

Udělení státního vyznamenání doktorce Věře Hladíkové