image

Svozy tříděného odpadu budou častější

11.10.2021
Tříděný odpad bude svážen častěji, rozhodla rada města. Vedle navýšení počtu výsypů plastů, skla a papírů dojde i k navýšení četnosti úklidu okolo odpadových nádob.

 

Návrh na rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 1 500 000 Kč schválila rada města. Jde o finanční prostředky na navýšení četnosti svozu tříděného odpadu – papír, plast-kov, sklo a úklid odpadu odloženého mimo odpadové nádoby. Důvodem je změna chování obyvatel během koronavirové pandemie – lidé mnohem častěji nakupují zboží přes internetové obchody. Obaly, ve kterých je zboží zabaleno, začaly přeplňovat objemy přistavených nádob. Navýšení četnosti svozu tříděného odpadu bude provedeno cíleně – u jednotlivých nádob v lokalitách, kde dochází k opakovanému přeplňování nádob. Vzhledem k nedostatku míst není možné umístit další nádoby, proto se budou navyšovat vývozy jednotlivých nádob – u plastů dojde k navýšení výsypu na 2x až 3x týdně, u papíru na 2x týdně a u nádob na sklo u vybraných míst 1x měsíčně, místo 1x za 2 měsíce.

Další finanční prostředky budou využity k navýšení četnosti úklidu objemných odpadů okolo odpadových nádob. Doúklid bude prováděn 1x týdně místo dosavadního intervalu 1x za 14 dní. Navýšení prostředků je součástí projektu Čisté město.

Svozy tříděného odpadu budou častější