image

Stánky s občerstvením na Miladě budou

12.05.2022
Město v posledních dnech intenzivně řešilo situaci s provozem stánků na jezeře Milada. Služby se dle posledních informací podařilo zajistit.

 

Na plážích jezera budou fungovat nejen půjčovny sportovního vybavení, ale i stánky s občerstvením, ohledně jejich provozu se v posledních dnech vedly diskuse. Primátor města Petr Nedvědický otevřel debatu s ředitelem Palivového kombinátu Ústí Walterem Fiedlerem, ústecká zastupitelka a poslankyně Eva Fialová v této otázce dokonce interpelovala ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu. V tomto roce totiž mělo na Miladě proběhnout vybudování přípojek potřebných pro fungování stánků. Na jejich výstavbu bylo zajištěno i financování. Oddělení územního plánování Magistrátu města Ústí nad Labem k věci vydalo rozhodnutí o umístění stavby (Jezero Milada – přípojky inženýrských sítí a sociální zázemí). Vybudování tedy nic nebránilo. Přesto byla 20. dubna rozeslána poskytovatelům služeb informace, že dle rozhodnutí ředitele státního podniku DIAMO (do jehož struktury patří Palivový kombinát Ústí) byly zastaveny všechny provozní akce, které nezbytně nesouvisejí s chodem podniku. Město ani další členy Dobrovolného svazku obcí Jezero Milada ale nikdo o tomto kroku neinformoval.

I přes tuto komplikaci se však podařilo fungování stánků zajistit. Dle aktuálních a ověřených informací od s. p. DIAMO budou v následujícím týdnu uzavřeny smlouvy s provozovateli jednotlivých stánků. Na Hlavní pláži bude obsazeno pět pozic, z toho budou tři stánky s občerstvením a dva se sportovním vybavením. Na trmické pláži bude jeden stánek s občerstvením. Pláž Roudníky nabídne smíšený stánek, tedy s občerstvením i sportovním vybavením. V lokalitě 5. květen bude jeden stánek s občerstvením. Z běžně obsazených pozic zůstávají momentálně dvě volné. Nabídky o jejich pronájem žadatelé stáhli.

Stánky s občerstvením na Miladě budou