image

Smlouva o výpůjčce drtičů je připravena

12.12.2018
Rada projednala návrh smlouvy o výpůjčce drtičů. Informace o způsobu přijetí žádostí o drtiče budou na webových stránkách města včas zveřejněny odborem životního prostředí.

 

Město získalo dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na 2017–2025 a rada projednávala návrh smlouvy o výpůjčce. Na základě dotace ve výši 531 tisíc korun bude pořízeno přibližně 109 pilotních drtičů zahradního odpadu, které by měly přispět k lepšímu nakládání s biologicky rozložitelnými odpady na území města, očekáváme snížení množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu ukládaného na skládku, podporu domácího kompostování, vedlejším efektem projektu by také mělo být snížení množství tzv. černých skládek v okolí zahrad a s tím spojený výskyt divočáku v intravilánu města. Projekt bude realizován na celém území města Ústí nad Labem. Drtiče zahradního odpadu budou občanům města zapůjčeny na základě uzavřené smlouvy, zdarma na 5 let, musí být umístěny na pozemcích v katastrálních územích našeho města (podmínka dotačního titulu).

Každý, kdo uzavře s městem smlouvu na drtič zahradního odpadu, musí dodržovat veškeré technické a bezpečnostní pokyny uvedené výrobcem v dokumentech předaných spolu s drtičem. Vzniklou štěpku využijí občané přímo v místě vzniku k zahradním úpravám, úpravě zeleně či rekultivaci svých pozemků. Drtiče zahradního odpadu budou pořízeny v návaznosti na projekt „Nevyhazuj to, kompostuj“.

Projekt podpořil Ústecký kraj.

Smlouva o výpůjčce drtičů je připravena