image

Seznámení s Plánem udržitelné městské mobility

18.09.2019
V rámci kampaně Evropský týden mobility v úterý 17. září proběhlo setkání veřejnosti se zástupci zpracovatele Plánu udržitelné městské mobility Ústí nad Labem.

 

U stánku na Mírovém náměstí se veřejnost seznámila s informacemi schváleného Strategického rámce udržitelné městské mobility pro zdokonalení systému dopravy ve městě. Celý den se diskutovalo o navržených opatřeních nad mapou města. Dále se návštěvníci stánku mohli seznámit s informacemi získanými z pocitové mapy, ve které byly zaznamenávány podněty občanů k možnému zlepšení současného stavu dopravy města. Zájemci se také zúčastnili komentované procházky centrem Ústí nad Labem, při které jim byly ukázány možnosti revitalizace veřejných prostranství a návrhy na zklidnění dopravy.

Prohlížení pocitové mapy

Děti u stánku města

Seznámení s Plánem udržitelné městské mobility