image

Rekonstrukce koupaliště na Klíši omezí dopravu

18.01.2019
První práce na zahájení rekonstrukce venkovního plaveckého areálu na Klíši začnou v pondělí. Stavba přinese dopravní omezení.

 

V rámci stavby budou na staveništi probíhat práce, které v nezbytné míře mohou omezit příjezd a přístup k Plavecké hale na Klíši, která zůstává v plném provozu. Pro zajištění bezpečného příjezdu k plavecké  hale a parkování vozidel bude navrženo dočasné dopravní značení.

V zájmu zhotovitele a všech, kteří se podílejí na stavbě, je, aby k jakýmkoliv omezením pro návštěvníky plavecké haly docházelo co nejméně. Žádáme občany, aby  respektovali pokyny stavby a řídili se následujícími upozorněními:

  • Respektujte prosím výstražné cedule a dopravní značení, dodržujte uvedené zákazy, případně pokyny pracovníků na stavbě.
  • Nevstupujte prosím do prostoru staveniště a nezdržujte se v pracovních prostorech strojů a zařízení stavby.

Předmětem této veřejné zakázky za téměř devadesát milionů korun je rekonstrukce venkovní části Plaveckého areálu Klíše tak, aby bylo vytvořeno pro návštěvníky zajímavé a koncepčně moderní rekreační zařízení navazující přímo na krytou plaveckou halu. Rekonstrukce zahrnuje úpravu stávajících venkovních bazénů včetně okolních ploch s doplněním atraktivních prvků pro vodní hrátky. Součástí stavby jsou mimo jiné nové nerezové bazénové vany s vodními atrakcemi a bazénovou technologií, objekty ošetřovny a pokladny, terasa  - paluba,  brodítka, sprchy, sociální zázemí pro návštěvníky, zázemí pro plavčíky, dětský koutek, technický objekt v jihozápadním rohu areálu,  terénní úpravy a zeleň, příprava pro stánky s občerstvením, veřejné osvětlení, monitoring a zabezpečení areálu, ozvučení areálu, mobiliář, příjezdy, přístupy, všechny sítě (kanalizace, rozvody vody, vč. pitné, el. energie se samostatným měřením připojovacích bodů pro stánky, slaboproudé rozvody, datové sítě).

 

 

 

Rekonstrukce koupaliště na Klíši omezí dopravu