image

Radní přidělili zakázky za více než 11 milionů

20.01.2020
Rada města rozhodla o přidělení veřejných zakázek na opravy ve školách, v zařízení sociálních služeb a na údržbu květinových ploch.

 

Seznam přidělených zakázek:

Oprava střechy na ZŠ a MŠ Nová
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky na opravu střechy na objektu Svatojakubská 52 ve Svádově, která je součástí ZŠ a MŠ Nová. Vítězná firma Severočeská stavební nabídla cenu ve výši 1 837 853 Kč bez DPH. Nabídky byly 2. Oprava zahrnuje kompletní rozebrání střešní konstrukce a konstrukce stropu 2. NP, které jsou dle statického posouzení v havarijním stavu. Termín realizace je od 27. 6. do 23. 8. 2020.

Opravy podlah v tělocvičnách ZŠ E. Krásnohorské a ZŠ Stříbrnická
Radní rozhodli o přidělení zakázky společnosti ROYAL TECH, která nabídla cenu ve výši 1 997 933 Kč bez DPH. Nabídek bylo 10. Termín realizace je do 31. 3. 2020.

Oprava šesti sociálních zařízení na ZŠ Rabasova
Na základě doporučení hodnotící komise radní rozhodli o výběru nejvhodnější nabídky, kterou s cenou 2 360 000 bez DPH podala firma Bajger z Trmic. Nabídku podalo 7 uchazečů. Předmětem zakázky je oprava šesti zastaralých sociálních zařízení pro I. stupeň.

Oprava čtyř sociálních zařízení na ZŠ Neštěmická
Tuto zakázku přidělila rada na základě doporučení hodnotící komise firmě Bajger s nabídkovou cenou 1 520 070 Kč bez DPH. Nabídek bylo 6. Termín realizace je od 30. 6. 2020 do 23. 8. 2020.

Oprava 12 sociálních zařízení v DS Bukov
Zakázka byla přidělena firmě Bajger s nabídkovou cenou 952 341 Kč bez DPH. Nabídky byly 4.

Údržba květinových výsadeb v centru města Ústí nad Labem
Veřejnou zakázku na údržbu květinových výsadeb v centru města Ústí nad Labem přidělila rada společnosti TILIA Garden, která byla jediným uchazečem a předložila cenu 2 498 872 Kč bez DPH.

Radní přidělili zakázky za více než 11 milionů