image

Rada projednala návrh rozpočtu města na rok 2019

28.11.2018
Návrhem rozpočtu na roku 2019 se na svém prvním zasedání ve středu zabývala nově zvolená rada statutárního města Ústí nad Labem.

 

Rozpočet je konstruován jako vybilancovaný s tím, že všechny rozpočtované výdaje jsou pokryty vlastními zdroji. Počítá s celkovými příjmy 1,866 mld. korun. Výdaje města mají být v příštím roce vyšší, navrženo je 2,052 mld. korun. Rozdíl je pokryt nevyčerpanými vlastními zdroji vytvořenými v letošním roce.

Investiční část výdajového rozpočtu přesahuje 400 milionů korun. V neinvestiční části výdajového rozpočtu má být 1,649 mld. Kč, dotace pro městské obvody by měla činit 137,1 mil. Kč.

Rozpočet zabezpečuje další snižování úvěrů a dlouhodobých závazků města. Rozpočet bude předložen ke schválení zastupitelstvu města 17. prosince.

 

Rada projednala návrh rozpočtu města na rok 2019