image

Přemnožení divočáci se stále pohybují po městě

11.03.2020
O možnostech omezení výskytu divočáků ve městě jednal ve středu primátor Petr Nedvědický se zástupci městské policie, mysliveckého spolku, odboru životního prostředí a městských lesů.

 

Reagoval tak na stížnosti občanů na množství divočáků, kteří se pohybují zejména po sídlištích mezi obytnými domy. „Musíme využít všech možností, které jsou k dispozici, abychom omezili výskyt černé zvěře, která ohrožuje občany města,“ zdůraznil Petr Nedvědický.

Město bude dále pokračovat v opatřeních, která zavedlo v předchozím období, jako je instalace pachových ohradníků, instalace fotopastí  za účelem ověření tras pohybu prasat a domluví další naháňky s mysliveckými spolky. Odbor životního prostředí bude dále vydávat myslivcům povolení k odstřelu prasat i na nehonebních pozemcích. Nově rozmístěna na trasách pohybu divočáků budou i odchytová zařízení.

Městská policie zvýšila počet hlídek v noci na sídlištích. Strážníci se zaměřují na plašení a zahánění prasat a to i za použití zvukových efektů.

Občanům se nedoporučuje, aby se o to pokoušeli sami. Většina bachyní již má mladé a setkání s nimi může být nebezpečné. Lidé, kteří prasata uvidí, se mohou obrátit na tísňovou linku 156 anebo v úředních hodinách na odbor životního prostředí magistrátu. Lidé by také měli mít více pod dozorem své psy a nepouštět je na volno. Střet psa s divočákem nemusí dobře skončit, ohrožená bachyně může zaútočit i na majitele psa.

Město zároveň vyzývá vlastníky pozemků k důkladné údržbě trávníků – jejich vyhrabání. Zbytky úrody a zbytky ze zeleně by zahrádkáři rozhodně neměli vyvážet za plot. Jestli je nechtějí kompostovat, mohou je odvést do sběrného dvora. Podobně je třeba udržovat pořádek u kontejnerů na odpad, tak aby tam prasata neměla snadný přístup ke zbytkům potravin.

Přemnožení divočáci se stále pohybují po městě