image

Pravidla pro návštěvy v domovech pro seniory

22.05.2020
Návštěvy v domovech pro seniory, které zřizuje statutární město Ústí nad Labem, budou povoleny od 25. května a se zvýšenými hygienickými nároky.

 

Bude-li to možné, budou návštěvy probíhat ve venkovních prostorách jednotlivých domovů pro seniory. Osoby, které budou vstupovat do objektu domovů pro seniory, budou muset mít po celou dobu návštěvy roušky, při vstupu si vydezinfikují ruce, vyplní prohlášení o bezinfekčnosti a bude jim změřena teplota. V případě zjištění teploty 37 °C a vyšší bude návštěvě vstup do objektu domova zakázán.

Domovy pro seniory si na základě vlastního posouzení rizika nákazy Covid-19 stanoví vlastní pravidla pro návštěvy, např. celkový počet osob, které budou v jednu chvíli na návštěvě v areálu, omezení času uskutečnění návštěvy nebo způsob nahlášení termínu návštěvy. Tyto informace budou na webových stránkách domovů. Všem osobám, které půjdou do domova pro seniory na návštěvu, doporučujeme zachovávat maximální obezřetnost, neboť se jedná o návštěvu osob, které jsou nejvíce ohroženou skupinou obyvatelstva.

Pravidla pro návštěvy v domovech pro seniory