image

Pracovníci sociálních odborů požadují řešení krize

29.01.2018
Urychlené řešení kritické situace v sociální oblasti požadují pracovníci sociálních odborů měst z Ústeckého kraje, kteří se v pondělí 29. ledna z podnětu odboru sociálních věcí ústeckého magistrátu sešli v Ústí nad Labem.

 

Jednání se zúčastnil první náměstek primátorky Jiří Madar a zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje. Ivana Šťastná, vedoucí ústeckého sociálního odboru, připomněla největší problémy, s kterými se lidé v oboru potýkají: „Dlouhodobě narůstá počet problémových osob. Sociální pracovníci jsou dlouhodobě přetíženi obrovským nárůstem administrativy, špatnou legislativou, kterou neustále svými metodikami MPSV zvyšuje a mění. Jsou vyčerpaní, nevidí zlepšení situace, a ač sociální práci mají rádi, odchází. Často do neziskového sektoru, kde jsou lepší finanční podmínky a méně stresu. Veřejnost sociální pracovníky vnímá jako úředníky, jejich práci považuje za obtěžující a zdlouhavou s negativními prvky. Sociální pracovníci pro samou administrativu nemají na sociální práci s klientem dostatek času. Za tento žalostný stav však nemohou sociální pracovníci, ale neustále se měnící postupy Ministerstva práce a sociálních věcí, které zvyšují zejména administrativní náročnost práce,“ uvedla Ivana Šťastná.

Náměstek Jiří Madar sociální pracovníky podpořil: „Snažíme se vyvolat jednání s ministryní, diskutujeme s poslanci a dalšími činiteli. Není únosné, aby do našeho regionu spekulanti stěhovali chudé lidi z různých míst republiky a Slovenska a naši pracovníci kvůli neúnosnému náporu práce končili v dlouhodobé péči zdravotníků nebo odcházeli a noví nepřicházeli. Takto se sociální práce za stát dělat nedá. Pokud nám stát výrazně nepomůže, nemůže očekávat kvalitní sociální práci,“ zdůraznil Jiří Madar.

V podobném duchu hovořili i ostatní účastníci krizové pracovní porady. „Důležitější je mít pěkně vyřízené papíry, než řešení případu,“ uvedla jedna z přítomných. Další z připomínek se týkala velkých potíží při získání nových pracovníků, kteří musí mít odpovídající VŠ vzdělání, a přitom je není možné dostatečně zaplatit. Lidé jsou ve stresu, řada z nich zvažuje odchod nebo již profesi opustila.

Zaměstnavatelé opakovaně i 5x vyhlašují výběrová řízení, do kterých se zpravidla nikdo nepřihlásí, a tak odchodem každého stávajícího pracovníka pro zbytek týmu nastává peklo v nárůstu dalších klientů. Tato situace už se nedá zvládat.

Sociální pracovníci se shodli na výzvě, v které je přehled nejpalčivějších problémů, jejichž řešení budou na MPSV požadovat. Mimo jiné požadují zjednodušení administrativy, lepší koordinaci postupů vydaných MPSV s požadavky z jednotlivých ministerstev (MZ, MŠ), zlepšení odměňování sociálních pracovníků a vytvoření lepších podmínek pro výkon náročné práce a také to, aby tuto profesi mohli vykonávat i absolventi VŠ, VOŠ z příbuzných oborů s tím, že si odborné vzdělání postupně doplní. Požadují také odstranění rozdílů v katalogu sociálních prací a vytvořit tak stejné podmínky, jak pro neziskový sektor, tak pro veřejnou správu.

Pracovníci sociálních odborů požadují řešení krize