image

Podzimní deratizace města zahájena

20.09.2021
Deratizace města probíhá v součinnosti se Severočeskou servisní. První pokládka se uskutečnila v pondělí 20. září, další pokládky jsou naplánovány na následující týdny.

 

Konec podzimní vlny je předpokládaný zkraje listopadu. Finančně se na deratizaci podílí správce kanalizační sítě – Severočeská servisní a také město Ústí nad Labem. Celkem bude ošetřeno více než 2700 kanalizačních šachet a několik stovek nalezených potkaních nor. Nástrahy budou rovnoměrně položeny na území celého města se zaměřením na jeho nejvíce postižené části jako jsou Předlice, Všebořice, Skřivánek, Krásné Březno, Neštěmice, Vyhlídka, Stříbrníky a centrum města v okolí Lidického a Mírového náměstí.

Odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem, který je koordinátorem deratizačních prací, je v pracovním kontaktu s dodavatelskou firmou a předkládá jí všechny podněty na výskyt potkanů získané od občanů a firem. Informace přijímají buď odbory životního prostředí jednotlivých městských obvodů, nebo přímo odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem na tel. číslech 475 271 706 nebo 728 622 568.

Následně firma dle harmonogramu zahájí pokládku nástrah tak, aby bylo ošetřeno území celého města se zvláštní pozorností k místům zvýšeného výskytu potkanů nebo míst opakovaně problémových. Vysoký výskyt hlodavců úzce souvisí s hygienickými závadami (nepořádek kolem kontejnerů, domů, ve sklepních prostorách), s technickým stavem kanalizační sítě a v neposlední řadě také s nevhodnými návyky občanů města (splachování zbytků potravin do městské kanalizace, vyhazování velkého množství nepotřebných potravin do kontejnerů na komunální odpad, které jsou potkanům lehce přístupné přes dno kontejneru). Apelujeme proto na všechny občany, aby omezili „krmení“ těchto nežádoucích živočichů na co nejmenší možnou míru.

Podzimní deratizace města zahájena