image

Občanské průkazy budou mít elektronický čip

02.05.2018
Změny v agendě občanských průkazů a cestovních dokladů vstoupí v platnost od 1. července 2018, kdy nabývá účinnost ve znění z. č. 195/2017 Sb., novela zákona č. 328/199 Sb. o občanských průkazech (dále jen ,,zákon o občanských průkazech,,).

 

 

Právní norma mimo jiné obsahuje zavedení občanských průkazů s elektronickým kontaktním čipem, a to všem občanům zdarma.

Nebude však docházet k plošné výměně občanských průkazů, pouze občanské průkazy vydávané po dni 1. 7. 2018 již budou obsahovat kontaktní elektronický čip. Občanské průkazy vydané před uvedeným datem neobsahující kontaktní elektronický čip budou nadále platné až do doby v nich uvedené.

Další podstatnou novinkou, kterou změna výše uvedeného zákona přináší je obnovení možnosti vydání tzv. rychlovky dokladu do 24 hodin.

Zkrácení zákonné lhůty k vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu je samozřejmě za příplatek.

Za vydání občanského průkazu v pracovních dnech

do 24 hodin je stanoven správní poplatek: 1 000,- Kč

do pěti pracovních dnů je stanoven správní poplatek: 500,- Kč

Pro děti mladší 15 let vydání občanského průkazu v pracovních dnech

do 24 hodin je stanoven správní poplatek:  500,- Kč

do pěti pracovních dnů je stanoven správní poplatek: 300,- Kč.

Za cestovní pas vyrobený ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech

do 24 hodin je stanoven správní poplatek: 6 000,- Kč

do pěti pracovních dnů je stanoven správní poplatek: 3 000,- Kč

Pro děti mladší 15 let vydání občanského průkazu v pracovních dnech

do 24 hodinek je stanoven správní poplatek:  2 000,- Kč

do pěti pracovních dnů je stanoven správní poplatek: 1 000,- Kč.

 

Důležité:

Žádost o vydání vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu vydaného do 24 hodin je možné podat na příslušném oddělení Magistrátu města Ústí nad Labem nebo i na určeném místě Ministerstva vnitra ČR v Praze, ale hotové doklady lze vyzvednout pouze na Ministerstvu vnitra ČR v Praze !

Občanské průkazy s čipem budou vydávány zdarma v zákonné lhůtě, tj. do 30 dnů.              

Cestovní pas bude dle zákona rovněž standardně vydáván do 30 dnů a cena zůstane stejná, tj. 600,- Kč pro dospělé a 100,- Kč pro děti mladší 15 let.

Občanské průkazy budou mít elektronický čip