image

Magistrát úspěšně získává dotace na sociální práci

26.04.2021
Desítky milionů korun putují na sociální práci, na práci orgánu sociálně-právní ochrany dětí i náhradní rodinnou péči.

 

Magistrátu se daří získávat dotace na sociální práci, letos získal 9,7 milion korun. Využity jsou na mzdy sociálních pracovníků včetně obvodních, ale také na ostatní výdaje jako vzdělávání či cestovné. Současně se podařilo získat 10,7 milionu korun jako první splátku na práci orgánu sociálně-právní ochrany dětí, dále má magistrát k dispozici několik milionů na náhradní rodinnou péči.

„Sociální práce ve městě je velmi důležitá, proto jsem rád, že se nám daří získávat od státu podporu na tuto činnost. Děkuji všem zaměstnancům, kteří se na této aktivitě podílejí jak v terénu, tak právě předkládáním kvalitních projektů k získávání podpory,“ sdělil tajemník magistrátu Miloš Studenovský.

 

Magistrát úspěšně získává dotace na sociální práci