image

Moderní multimediální a ICT učebnu má ZŠ Rabasova

11.02.2022
Novou multimediální a ICT učebnu si v pátek prohlédli zástupci vedení města. Děti ze žákovského parlamentu jim předvedly, co všechno učebna umí a vysvětlily, komu bude sloužit.

 

Na návštěvu školy přijeli náměstci primátora Michal Ševcovic, Pavel Tošovský a Tomáš Vlach.

„Je určena pro výuku informatiky pro žáky prvního stupně, v některých případech i pro starší. Mohou se tu učit jazyky i jiné předměty,“ vysvětlila Karolína Maříková ze žákovského parlamentu. A žáci hned vyzkoušeli návštěvníky ze znalosti pohádek a také z obratnosti při šifrování.

Ředitel školy Michal Kapoun poděkoval za podporu projektu a přiblížil jednotlivé fáze jeho realizace: „Složitá byla příprava i samotné práce při vyklízení a vytváření nových prostor, ale povedlo se a zájem o výuku tady bude určitě velký.“

Všem, kteří se na vybudování učebny podíleli, poděkoval náměstek primátora Michal Ševcovic: „Udělalo se tu mnoho dobré práce, přeji ať vám učebna i další zařízení slouží k plné spokojenosti.“

Učebnu vybavenou moderní technikou doplňuje rekonstruovaný kabinet, bezbariérová toaleta a také zrekonstruovaná počítačová síť ve škole. Projekt za více než šest milionů korun byl realizován v rámci dotačního programu MMR ČR - Integrovaný regionální operační program. Město jej předfinancovalo a zároveň škole poskytlo finanční prostředky ve výši 10 % z celkové ceny.

multimediální učebna ZŠ Rabasova

Multimediální učebna ZŠ Rabasova

Multimediální učebna ZŠ Rabasova

Multimediální učebna ZŠ Rabasova

Moderní multimediální a ICT učebnu má ZŠ Rabasova