image

Ministryně Dostálová: Stavět na černo se nevyplatí

20.02.2020
Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová slibuje v novém stavebním zákoně přísnější postup proti stavbám bez povolení.

 

 

„Pokud začne někdo stavět načerno, tak mu bude stavba nekompromisně odstraněna,“ slíbila ministryně ve čtvrtek na setkání v Ústí nad Labem. Se starosty a vedoucími stavebních úřadů diskutovala o připravovaném stavebním zákonu.

Ve městě ji přivítal primátor Petr Nedvědický.

Současná situace, kdy nelegálně začíná stavět desetina stavebníků, je neudržitelná. Pokud úřady odstraní několik prvních případů, další stavebníci si již načerno stavět rozmyslí. U těch, kdo zahájí stavbu s příslušným povolením, ale odchýlí se od něho, bude stavba přerušena. Úřady jim však dají možnost chybu napravit. Se starosty MMR debatovalo ještě další možnost, a to stavěni v tzv. dobré víře. Pokud stavebník začne bez povolení, ale půjde o stavbu, kterou by úřad za normálních okolnosti povolil, bude nejspíše možné stavbu dodatečně povolit. Stavebník by však musel počítat s pokutou. A ta nemůže být jen symbolická, ale musí se odvíjet od hodnoty stavby.

Nově navržené řešení černých staveb ulehčí hlavně obcím. Výkon rozhodnutí, kterým se nařizuje jejich zbourání, totiž nebudou zajišťovat obce jako dosud, ale přímo nová státní stavební správa. Demolici tedy nebudou obce platit ze svého rozpočtu, ale zaplatí ji stát. „Obce tyto úkony často nejsou schopny financovat,“ vysvětlila Dostálová. Podle návrhu nového stavebního zákona bude stát demolice provádět na své náklady, a pak je po hříšnících vymáhat.

Úřady přitom odhadují, že v Česku vzniká mnohem více černých staveb, než kolik jich řeší. V roce 2018 bylo v Česku řádně povoleno 70 211 staveb. Dalších 6 647 staveb získalo povolení dodatečně a u 397 staveb nařídily úřady jejich odstranění. Nejvíce se stavělo ve Středočeském kraji, povolení získalo 10 130 staveb a dalších 934 jich bylo povoleno dodatečně. Nejvíce nařízení o odstranění černé stavby bylo vydáno v Jihomoravském kraji a opět ve středních Čechách, a to 63.

Ministryně Klára Dostálová v Ústí nad Labem

Ministryně Klára Dostálová v Ústí nad Labem
 

 

Ministryně Dostálová: Stavět na černo se nevyplatí