image

Mimořádné dotace na opravy sportovišť

05.10.2018
Rada města schválila poskytnutí dotace určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci.

 

Na správu a údržbu sportovišť v majetku sportovních klubů a jednot získají:

  • TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika na „Oprava buňky – skladu materiálu“ ve výši 11.000,- Kč

  • TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování „Oprava hydroizolace na objektu veslařské loděnice TJ Chemička Ústí nad Labem“ ve výši 40.000,- Kč

  • Tělovýchovná jednota Sebuzín na „Oprava povrchu hrací plochy fotbalového hřiště“ ve výši 26.000,- Kč s účelem využití na nákup osiva

Schváleny byly také mimořádné žádosti o dotaci – Plošná podpora sportovních klubů a jednot spojených se sportovní činností v případě mimořádných akcí a událostí v průběhu kalendářního roku:

  • SPORT UNION na akci „MČR v Praze 8. – 9. 12. 2018“ ve výši 30.000,- Kč

  • Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem na akci „Labský pohár – závody ve společných skladbách moderní gymnastiky“ ve výši 33.000,- Kč

Radní schválili i poskytnutí dotace na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Mimořádné žádosti nad rámec:

  • Kobližek Šimon na „IBIZA ETU MULTISPORT EUROPEAN CHAMPIONSHIP“ ve výši 9.000,- Kč s účelem využití na úhradu startovného a dopravy

  • Ústecký krasobruslařský klubna „Zvýšené náklady za pronájem ledové plochy“ ve výši 9.100,- Kč

 

Mimořádné dotace na opravy sportovišť