image

Milan Holub z městské policie pomáhá sluchově postiženým

29.08.2019
Sluchově postiženým občanům pomáhá Milan Holub, lektor městské policie, který je zároveň tlumočníkem znakové řeči. Jeho práci ocenil ve čtvrtek primátor Petr Nedvědický.

 

 

Spolu s vedením městské policie předali Milanu Holubovi ocenění a drobné dárky: „Je pro nás ctí, že pracujete s námi a pomáháte lidem s vážným handicapem, a moc vám za to děkuji,“ uvedl Petr Nedvědický.

Milan Holub je zaměstnancem Městské policie Ústí nad Labem, zabývá se prevencí a výukou dětí na dopravním hřišti. Jeho schopnosti využívají při své práci nejen strážníci městské policie, ale i Policie České republiky, soudy, úřady městských obvodů, školy a zdravotnická zařízení při jednání se sluchově postiženými klienty. Tlumočí při různých zdravotnických vyšetřeních, řešení trestné i přestupkové činnosti, spolupracuje s neziskových organizacemi, s úřady např. OSPOD. Aktivně se podílí na činnosti CESPA (centrum služeb pro sluchově postižené). Milan Holub je držitelem osvědčení o kvalifikaci tlumočníka znakového jazyka, které vydal Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR.

Vedení města i městské policie dostává k jeho práci řadu děkovných dopisů. Například Ivana Koubová

z Poradny pro občanství/Občanská a lidská práva napsala: „Chtěla bych touto cestou poděkovat za vstřícné jednání a ochotu Vašeho zaměstnance pana Milana Holuba - tlumočník do znakového jazyka. Poskytl mně i klientovi podporu pří jednání na Magistrátu Ústí nad Labem - oddělení sociálně-právní ochrany dítěte.“

 

Milan Holub z městské policie pomáhá sluchově postiženým