image

Městské obvody obdrží finance na investice

12.05.2021
Rada města schválila uvolnění prostředků z investiční rezervy na investice v městských obvodech.

 

Na žádost MO Neštěmice schválila poskytnutí 2,5 mil. Kč na opravy chodníků v ulicích Přemyslovců a Obvodová. MO Severní Terasa dostane 2,5 mil. Kč na opravy kontejnerových stání, chodníků a schodišť. Pro MO Střekov bylo přesunuto 500 000 Kč na investiční akci – rekonstrukce hřiště Truhlářova a 1 mil. Kč jako dotace na dotace na provoz (Střekovské nábřeží – mobiliář).

Městské obvody obdrží finance na investice